Truyền Đạo 12:4

Truyền Đạo 12:4 KTHD

Hãy nhớ đến Chúa trước khi cửa bên ngoài đóng lại và tiếng cối xay giảm dần. Lúc ấy, con thức giấc vì tiếng chim hót, nhưng rồi các âm thanh ấy đều nín lặng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share