Truyền Đạo 12:2

Truyền Đạo 12:2 KTHD

Hãy nhớ đến Chúa trước khi ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú tối dần trong đôi mắt già nua, và mây đen che kín bầu trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share