Truyền Đạo 12:11

Truyền Đạo 12:11 KTHD

Lời của người khôn như gậy nhọn của người chăn. Những lời truyền lại vững như đinh đóng cột, những lời ấy đều do Đấng Chăn Chiên dạy bảo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share