Truyền Đạo 12:10

Truyền Đạo 12:10 KTHD

Người Truyền Đạo đã dày công sưu tầm những lời hay lẽ đẹp để diễn tả tư tưởng mình cách trung thực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share