Truyền Đạo 12:1

Truyền Đạo 12:1 KTHD

Hãy nghĩ đến Đấng Tạo Hóa trong những ngày thanh xuân. Hãy tôn ngợi Chúa khi còn niên thiếu, trước những ngày khó khăn chưa đến và nói: “Đời sống không còn gì vui thú.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share