Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:6 KTHD

Nếu triệt để tuân hành luật này thì anh em trở nên khôn ngoan, thấu đáo. Những dân tộc khác khi nghiên cứu luật này sẽ trầm trồ: ‘Đây là một dân tộc khôn ngoan, trí tuệ!’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share