Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:8

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:8 KTHD

Về đại tộc Lê-vi, Môi-se chúc: “Xin giao Thu-mim của Chúa cho Lê-vi, và U-rim cho những người đầy lòng tin kính, vì Chúa đã thử họ tại Ma-sa và Mê-ri-ba.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share