Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:20

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:20 KTHD

Môi-se nói về đại tộc Gát: “Ngợi khen Đấng mở rộng bờ cõi Gát! Như sư tử rình rập rồi xé nát, đầu và tay chân các con mồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share