Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:66

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:66 KTHD

Mạng sống của anh em không được bảo toàn, đêm ngày phập phồng lo sợ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:66