Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:6 KTHD

Khi cần thức ăn, nước uống, các ngươi phải mua của họ và trả tiền hẳn hoi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:6