Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10 KTHD

Tuyệt đối không ai được thiêu sống con mình để tế thần, không ai được làm nghề thầy bói, giải điềm, phù thủy
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10