Đa-ni-ên 7:5

Đa-ni-ên 7:5 KTHD

Con thú thứ hai giống con gấu, nửa thân này cao hơn nửa thân kia. Miệng nó nhe hai hàm răng đang cắn chặt ba chiếc xương sườn. Người ta bảo nó: ‘Vùng dậy mà ăn thịt cho nhiều!’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share