Đa-ni-ên 7:4

Đa-ni-ên 7:4 KTHD

Con thú thứ nhất giống như sư tử, có cánh phụng hoàng. Tôi theo dõi nó cho đến khi cánh nó bị bẻ gãy và thân nó bị kéo lên khỏi mặt đất, nó đứng hai chân như người và được ban cho lòng dạ loài người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share