Đa-ni-ên 7:2

Đa-ni-ên 7:2 KTHD

Đa-ni-ên kể: “Trong khải tượng ban đêm, tôi thấy một trận bão lớn làm cho đại dương nổi sóng cuồn cuộn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share