2 Ti-mô-thê 4:22

2 Ti-mô-thê 4:22 KTHD

Cầu xin Chúa ở với tâm linh con. Cầu chúc anh chị em hằng hưởng được ơn phước Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share