2 Ti-mô-thê 4:17

2 Ti-mô-thê 4:17 KTHD

Nhưng Chúa đã bảo vệ, bổ sức để ta tích cực phổ biến Phúc Âm cho Dân Ngoại. Ta vừa được cứu khỏi nanh vuốt sư tử.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share