2 Ti-mô-thê 4:16

2 Ti-mô-thê 4:16 KTHD

Khi ta ra tòa lần thứ nhất, chẳng có ai bênh vực, mọi người đều bỏ rơi ta. Xin tội ấy đừng đổ về họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share