2 Ti-mô-thê 4:14

2 Ti-mô-thê 4:14 KTHD

Anh thợ đồng A-lét-xan-đơ làm hại ta nhiều lắm. Chúa sẽ báo ứng tùy việc anh làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share