2 Ti-mô-thê 4:13

2 Ti-mô-thê 4:13 KTHD

Khi đi, con nhớ đem chiếc áo choàng ta để tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, và sách vở của ta, nhất là các quyển sách da.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share