2 Ti-mô-thê 4:12

2 Ti-mô-thê 4:12 KTHD

Ta đã sai Ty-chi-cơ sang Ê-phê-sô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share