2 Ti-mô-thê 3:9

2 Ti-mô-thê 3:9 KTHD

Nhưng họ không thể phá hoại được nữa, vì mưu gian bị bại lộ, cũng như hai người kia.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share