2 Sa-mu-ên 12:21

2 Sa-mu-ên 12:21 KTHD

Các cận thần ngạc nhiên, hỏi: “Vua hành động như thế có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, vua nhịn ăn, khóc lóc; nhưng khi nó chết, vua dậy, ăn uống.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share