2 Phi-e-rơ 3:3

2 Phi-e-rơ 3:3 KTHD

Trước hết, anh chị em nên nhớ vào thời cuối cùng sẽ có nhiều người sống thác loạn theo dục vọng, cười nhạo chân lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share