2 Cô-rinh-tô 7:8

2 Cô-rinh-tô 7:8 KTHD

Tôi không hối tiếc đã gửi bức thư làm buồn anh chị em. Tôi biết anh chị em chỉ buồn ít lâu thôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share