2 Cô-rinh-tô 7:7

2 Cô-rinh-tô 7:7 KTHD

Chẳng những được an ủi vì gặp Tích, chúng tôi còn phấn khởi vì Tích được anh chị em khích lệ. Tích cho biết anh chị em đã buồn rầu khắc khoải, trông mong chờ đợi chúng tôi, anh chị em cũng hăng hái đáp ứng lời kêu gọi của tôi, nên tôi càng thêm vui mừng!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share