2 Cô-rinh-tô 7:4

2 Cô-rinh-tô 7:4 KTHD

Tôi rất tin tưởng nơi anh chị em, vô cùng hãnh diện vì anh chị em. Anh chị em làm cho tôi tràn đầy an ủi và chứa chan vui mừng trong mọi cảnh gian khổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share