2 Cô-rinh-tô 7:3

2 Cô-rinh-tô 7:3 KTHD

Tôi nói thế không phải để buộc tội anh chị em, nhưng như tôi đã nói trước, anh chị em là bạn tâm giao chí thiết, cùng sống cùng chết với tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share