2 Cô-rinh-tô 7:2

2 Cô-rinh-tô 7:2 KTHD

Hãy lấy tình tri kỷ đáp lại chúng tôi. Chúng tôi chẳng gây hại, làm hư hỏng anh chị em, hay tranh quyền đoạt lợi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share