2 Cô-rinh-tô 7:14

2 Cô-rinh-tô 7:14 KTHD

Tôi đã khoe với anh ấy điều gì về anh chị em, cũng không bị thất vọng, vì tôi nói đúng sự thật, cũng như tất cả những điều tôi nói với anh chị em đều chân thật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share