2 Cô-rinh-tô 7:11

2 Cô-rinh-tô 7:11 KTHD

Anh chị em xem đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã đem lại cho anh chị em nhiều điểm tốt, như lòng nhiệt thành, cố gắng thanh minh, ân hận sợ sệt, mong mỏi, sốt sắng, sửa trị người có lỗi. Anh chị em đã tỏ ra trong sạch trong mọi việc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share