2 Cô-rinh-tô 7:1

2 Cô-rinh-tô 7:1 KTHD

Thưa anh chị em yêu quý! Theo lời hứa của Chúa, chúng ta hãy tẩy sạch mọi điều ô uế của thể xác và tâm hồn, để được thánh khiết trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

2 Cô-rinh-tô 7:1

Share