2 Cô-rinh-tô 2:5

2 Cô-rinh-tô 2:5 KTHD

Tôi không quá lời khi nói có người đã gây phiền muộn, không phải riêng tôi nhưng tất cả anh chị em cũng đều phiền muộn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share