2 Cô-rinh-tô 2:4

2 Cô-rinh-tô 2:4 KTHD

Giữa cơn khốn khổ, lòng dạ tan nát, nước mắt đầm đìa, tôi đã cầm bút viết thư cho anh chị em, không phải để làm anh chị em phiền muộn, nhưng để anh chị em biết tình thương vô hạn tôi đã dành cho anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share