2 Cô-rinh-tô 2:3

2 Cô-rinh-tô 2:3 KTHD

Tôi đã viết điều này cho anh chị em để khi đến thăm, tôi không bị phiền muộn bởi những người đáng lẽ khiến tôi vui mừng. Tôi tin chắc niềm vui của tôi cũng là niềm vui của anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share