2 Cô-rinh-tô 2:13

2 Cô-rinh-tô 2:13 KTHD

Vì không gặp Tích, anh em yêu dấu của tôi, nên tôi chẳng an tâm, đành từ giã nơi đó, qua xứ Ma-xê-đoan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share