2 Cô-rinh-tô 2:10

2 Cô-rinh-tô 2:10 KTHD

Anh chị em tha thứ ai, tôi cũng tha thứ. Tôi tha thứ họ trước mặt Chúa Cứu Thế vì anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share