2 Cô-rinh-tô 1:15

2 Cô-rinh-tô 1:15 KTHD

Vì tín nhiệm anh chị em, tôi dự định ghé thăm anh chị em để anh chị em nhận được phước hạnh gấp đôi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share