2 Cô-rinh-tô 1:13

2 Cô-rinh-tô 1:13 KTHD

Chúng tôi không viết cho anh chị em điều gì cao kỳ khó hiểu, mỗi lời chúng tôi đều rõ ràng, chân thật. Tôi hy vọng một ngày anh chị em sẽ hiểu chúng tôi trọn vẹn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share