2 Sử Ký 5:8

2 Sử Ký 5:8 KTHD

Hai chê-ru-bim có cánh dang ra che phủ bên trên Hòm và đòn khiêng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 5:8