2 Sử Ký 4:1

2 Sử Ký 4:1 KTHD

Sa-lô-môn cũng làm một bàn thờ bằng đồng vuông vức, mỗi bề 9,2 mét, cao 4,6 mét.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share