2 Sử Ký 3:6

2 Sử Ký 3:6 KTHD

Ông trang trí Đền Thờ với đá quý thật lộng lẫy và vàng ở Pha-va-im.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 3:6