2 Sử Ký 26:16

2 Sử Ký 26:16 KTHD

Nhưng khi được cường thịnh, Ô-xia trở nên kiêu căng, khiến vua bại hoại. Vua phạm tội với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình, vì tự đi vào nơi thánh của Đền Thờ Chúa Hằng Hữu và dâng hương trên bàn thờ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share