YouVersion Logo
Search Icon

2 Sử Ký 14:14

2 Sử Ký 14:14 KTHD

Quân Giu-đa cũng tấn công những thành quanh vùng Ghê-ra, Chúa Hằng Hữu làm cho dân cư vùng ấy khiếp sợ. Quân Giu-đa cũng thu nhiều chiến lợi phẩm trong vùng.

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 14:14

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy