YouVersion Logo
Search Icon

2 Sử Ký 14:13

2 Sử Ký 14:13 KTHD

A-sa và quân của ông rượt đuổi địch đến tận Ghê-ra, quân đội Ê-thi-ô-pi bị giết chết nhiều đến nỗi không còn gượng lại được. Họ bị Chúa Hằng Hữu và quân đội của Ngài đánh bại, quân sĩ Giu-đa thu về một số chiến lợi phẩm khổng lồ.

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sử Ký 14:13

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy