1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:10

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:10 KTHD

Anh chị em cũng đã thắt chặt tình anh em với mọi tín hữu trong xứ Ma-xê-đoan. Dù thế, chúng tôi nài xin anh chị em cứ yêu thương họ hơn nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share