1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:17

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:17 KTHD

Thưa anh chị em, chúng tôi phải tạm biệt anh chị em ít lâu nay (chỉ cách mặt chứ không cách lòng) nên chúng tôi mong mỏi, cố gắng trở lại thăm anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share