1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1 KTHD

Thưa anh chị em thân yêu, anh chị em đã biết cuộc viếng thăm của chúng tôi không phải vô ích.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share