1 Sa-mu-ên 9:7

1 Sa-mu-ên 9:7 KTHD

Sau-lơ nói: “Nếu đi, chúng ta phải có gì đem biếu người của Đức Chúa Trời chứ. Nhưng ta có còn gì đâu? Cả bánh đem theo cũng ăn hết rồi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share