1 Sa-mu-ên 9:22

1 Sa-mu-ên 9:22 KTHD

Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ vào phòng họp lớn, đặt họ ngồi chỗ danh dự trước ba mươi quan khách khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share