1 Sa-mu-ên 9:20

1 Sa-mu-ên 9:20 KTHD

Ông đừng lo lắng về mấy con lừa mất ba hôm trước, vì đã tìm được chúng rồi. Tuy nhiên, mọi của cải được người ta quý chuộng nhất sẽ thuộc về ông và đại gia đình ông.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share